fot. kkcz-IMG_9333 (605×716) — copyright © by Konrad Kaczmarek
ssp. sordida
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia grandiflora (wyka brudnożółta)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.05.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek