fot. kswit-160304-114 — copyright © by Konrad Świtalski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Gentiana pneumonanthe (goryczka wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 6.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Wielkopolska · copyright © by Konrad Świtalski