fot. m-Selaginella-selaginoides-VIII.10.5 (531×866) — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Selaginella selaginoides (widliczka ostrozębna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Feldberg, Niemcy
copyright © by Adam Makowski