fot. lathrea_squamaria3 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lathrea squamaria

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański