fot. mr-Vaccinium_uliginosum_20050701_04 (540×550) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vaccinium uliginosum

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański