fot. mr-platanthera_bifolia_s100_06 (500×500) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Platanthera bifolia

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat, widok od przodu; Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański