fot. mtbobiec-ribsan00 (612×736) — copyright © by Mateusz Bobiec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ribes sanguineum (porzeczka krwista)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

31.08.2011, Wrocław, Park Szczytnicki
copyright © by Mateusz Bobiec