znalezisko 20150320.1.pdrz - Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa) · Mochle gm. Sicienko, k. Bydgoszczy · (leg. det. Przemysław Drzewiecki)
pdrz-Fot.1
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
kiełkowanie, u góry na konarze (na fot.) widoczna pestka (nasienie) 2 zarodkowe
pdrz-Fot.10
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
okwiat kw. żeńskich 3-4 dzielny (na lewo od centrum fot. kwiat z okwiatem 3 dzielnym i owoc z 3 bliznami po okwiecie); owocem są nibyjagody
pdrz-Fot.11
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
krzewy 2 pienne, u dołu fot. forma męska, wyżej forma żeńska
pdrz-Fot.12
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
epipasożytnictwo - krzew o formie żeńskiej i męskiej
pdrz-Fot.13
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
na robinii
pdrz-Fot.14
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
resztki zamarłego okazu na powalonej wierzbie
pdrz-Fot.2
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
4 letnie siewki
pdrz-Fot.3
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
robotnica pszczoły miodnej w trakcie zbierania pyłku
pdrz-Fot.4
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
liście
pdrz-Fot.5
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
porównanie kwiatów ( u góry w centrum fot. - kwiaty żeńskie)
pdrz-Fot.6
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
kwiatostany, kwiaty męskie
pdrz-Fot.7
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
rozgałęzienia pseudodychotomiczne (pozornie widlaste)
pdrz-Fot.8
Viscum album ssp. album (jemioła pospolita typowa)
pokrój roślin na głogu