fot. pk-Cephalaria_gigantea_1_OB_8.07 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cephalaria gigantea (głowaczek olbrzymi)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.08.2007, OB Warszawa · copyright © by Paweł Kalinowski