fot. pk-Cicer_arietinum_2_OB_PAN_07.12 (1286×1840) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cicer arietinum (ciecierzyca pospolita)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2006, OB PAN
copyright © by Paweł Kalinowski
« bobowate zielne o liściach nieparzysto-pierzastozłożonych

« Cicer arietinum (ciecierzyca pospolita)