fot. pk-Coronilla_scorpioides_3b_Kozhukh_BG_05.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Coronilla scorpioides (cieciorka skorpionowata)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2012, Kozhukh (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski