fot. pk-Digitalis_lanata_4_OB_6.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Digitalis lanata (naparstnica wełnista)

on This page when logged in
you will see 8.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2006, ogród botaniczny · copyright © by Paweł Kalinowski