fot. pk-Digitalis_lanata_Slavyanka_Pl._Paril_BG_07.16 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Digitalis lanata (naparstnica wełnista)

on This page when logged in
you will see 8.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2016, Slavyanka Pl. Paril, Bułgaria · copyright © by Paweł Kalinowski