fot. pk-Digitalis_lanata_Zlatograd_BG_7.05 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Digitalis lanata (naparstnica wełnista)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2005, Zlatograd, Bułgaria · copyright © by Paweł Kalinowski