fot. pk-Hippocrepis_comosa_4_Turna_nad_Bodvou_SK_6.10_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hippocrepis comosa (konikleca czubata)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2010, Turňa nad Bodvou (Słowacja) · copyright © by Paweł Kalinowski