fot. pk-Linaria_saxatilis_glabrescens_1_OB_Kbh_DK_08.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Linaria saxatilis ssp. glabrescens

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2011, OB Kopenhaga (Dania) · copyright © by Paweł Kalinowski