fot. pk-Nicotiana_rustica_1b_Kol._Patrykozy_8.10 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Nicotiana rustica (tytoń bakun)

on This page when logged in
you will see 7.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

14.08.2010, Kol. Patrykozy; gm. Bielany; woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski