fot. pk-Ononis_spinosa_austriaca_OB_Beograd_RS_8.10 (998×1347) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ononis spinosa (wilżyna ciernista)

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2010, OB Belgrad (Serbia)
copyright © by Paweł Kalinowski