fot. pk-Oxybaphus_nyctagineus_1_OB_6.06 (941×1496) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Oxybaphus nyctagineus (ostrobarw rzepieniolistny)

on This page when logged in
you will see 6.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2006, OB Warszawa
copyright © by Paweł Kalinowski