fot. pk-Oxybaphus_nyctagineus_2_OB_7.06 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Oxybaphus nyctagineus (ostrobarw rzepieniolistny)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2007, OB Warszawa · copyright © by Paweł Kalinowski