fot. pk-Pedicularis_exaltata_1_Porazky_CZ_6.07 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pedicularis exaltata (gnidosz okazały)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2007, rez. Porážky (Czechy) · copyright © by Paweł Kalinowski
« Pedicularis (gnidosz)

« Pedicularis exaltata (gnidosz okazały)