fot. pk-Polygala_vaillantii_1_Kol._Wieska_08._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Polygala vaillantii

on This page when logged in
you will see 8.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2013, Kol. Wieska · copyright © by Paweł Kalinowski