fot. pk-Rhododendron_viscosum_2_OB_PAN_06.08 (921×1236) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhododendron viscosum

on This page when logged in
you will see 5.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.2008, OB PAN (Powsin)
copyright © by Paweł Kalinowski