fot. ps-zimoziol — copyright © by Przemysław Stolarz
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Linnaea borealis (zimoziół północny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Voringfoss, Norwegia · copyright © by Przemysław Stolarz