fot. SM-20080621-1-Alnus_incana-07 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alnus incana (olsza szara)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

płat olszynki nadrzecznej Ass.Alnetum incanae
21.06.2008, Góry Bystrzyckie, Lasówka, nad Czarnym Potokiem · copyright © by Michał Smoczyk