fot. SM-20080808-3-Scabiosa_lucida-01_v2 (760×616) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.080808-3
kwiatostan
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scabiosa lucida (driakiew lśniąca)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.08.2008, Tatry Zachodnie, Dolina Białego
copyright © by Michał Smoczyk