fot. SM-20090509-5-Vicia_grandiflora-14 (928×315) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090510-5
kielich i młody strąk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia grandiflora (wyka brudnożółta)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.05.2009, Równina Torzymska, Starościn
copyright © by Michał Smoczyk