fot. SM-20090529-1-Hypericum_montanum-01-2 (673×568) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.090529-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypericum montanum (dziurawiec skąpolistny)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ulistnienie; 29.05.2009, Równina Torzymska, dolina Pliszki koło Koziczyna
copyright © by Michał Smoczyk