fot. SM-20100318-2-Alnus_glutinosa-03 (809×365) — copyright © by Michał Smoczyk
znalezisko sm.100318-2
blizna liściowa z trzema śladami wiązek przewodzących
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Alnus glutinosa (olsza czarna)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.03.2010, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk