fot. ms-3-linaria_loeselii_2 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Linaria loeselii

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zbiorowisko: Br.-Bl. & De Leeuw 1936
07.1998, Słowiński Park Narodowy, Łeba, na białej wydmie · copyright © by Michał Smoczyk