fot. ms-5-centaurium_erythraea — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Centaurium erythraea

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.1998, Słowiński Park Narodowy, Czołpino, piaszczyste przydroże · copyright © by Michał Smoczyk