fot. wm-07baE0619183304 — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Campsis radicans (milin amerykański)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat; korona kwiatowa widziana od przodu; widoczne w gardzieli ustawienie pręcików i słupka
; Kraków · copyright © by Waldemar i Maria Mazur