fot. wm-07idE0619183315 — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Campsis radicans (milin amerykański)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat; samoistnie opadła korona; tu widoczny przekrój podłużny w płaszczyźnie równoległej do pręcików
; Kraków · copyright © by Waldemar i Maria Mazur