fot. wm-09daE0807184003 (884×406) — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
owoc; niedojrzałe nasiono
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campsis radicans (milin amerykański)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Kraków
copyright © by Waldemar i Maria Mazur