fot. wmsz-SAM_2206 — copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Solanum citruliifolium

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Wojciech Maksymilian Szymański