antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Rosa rugosa Thunb.

róża pomarszczona
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
gałązka z owocami; 01.09.2002, okolice Kołobrzegu; copyright © by Marek Snowarski
Rosa rugosa (róża pomarszczona)
kolce w zbliżeniu
Rosa rugosa
działki całobrzegie, po przekwitnięciu w bok rozpostarte
Rosa rugosa
liście dołem owłosione
Rosa rugosa
pąk boczny i kolce na długopędzie

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Często uprawiana i zdziczała.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia (Chiny, Korea, Japonia) [czas przybycia na teren Polski: XIXw.?]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 16pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 2130 (szczególnie) — nadmorskie wydmy szare
· 2330 — wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis))
· 2180 — lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Mezofilne zarośla, siedliska antropogenicznie zaburzone i obszary chronione.
- powód uprawy: Uprawiany jako ozdobny w zieleni miejskiej i przydrożnej; stosowany do umacniania terenów piaszczystych (skarpy, nasypy). Ma efektowne gęste ulistnienie, duże kwiaty i wielkie czerwone owoce (jadalne).
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od początku XX w. na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych oraz w ich sąsiedztwie.

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: krzewy liściaste · na żywopłot

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #5):
• bez odmiany · · ‘Alba’ · ‘Blanc Double de Coubert’ · ‘Purple Pavement?’ · ‘Rubra’

znalezisko 20020901.2.02 - Rosa rugosa (róża pomarszczona); okolice Kołobrzegu
7f · 20020901.2.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu/
literatura · references
· Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.215 [71.4]
· [16.5II] Flora Polski. Rośliny naczyniowe. Tom V edycja II, 1987 — Rosa - róża. p.17 [16.5II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.360 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.225 [15]
· Seneta W., Dolatowsk, J., 2000 — Dendrologia. p.285 [12]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.231 [9]
· Sokolov S.Ja., 1954 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.3 p.645+646 [119.3]
· Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.331+342 [86.10]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.248 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., Juzepczuk S., 1941 — Flora URSS. T.10 Rosaceae p.447+t28 [85.10]
· Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.478 [38]
· Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.28 [150.2]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.280 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.07.20 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 14.01.2015 · powstała/was created 15.03.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="http://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Rosa_rugosa.htm"> Rosa rugosa (róża pomarszczona) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>