fot. 020323-30_v2 (553×661) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020330-6
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mercurialis perennis (szczyr trwały)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.03.2002, dolina Bystrzycy
copyright © by Marek Snowarski