fot. 020518-1032_v2 (884×844) — copyright © by Marek Snowarski
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.05.2002, okolice Wrocławia, Siechnice
copyright © by Marek Snowarski