fot. 030626-5997 (889×522) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030626-58
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galium verum (przytulia właściwa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski