fot. 060720-9372 (495×685) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060720-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stachys palustris (czyściec błotny)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ulistnienie; 20.07.2006, Iwonicz Zdrój
copyright © by Marek Snowarski