fot. 060720-9375 (469×688) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060720-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stachys palustris (czyściec błotny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiaty; 20.07.2006, Iwonicz Zdrój
copyright © by Marek Snowarski