fot. 101030-7638 (829×640) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 111030-9 XL
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pyrus pyraster (grusza polna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.10.2010, prawdopodobnie z dawnej uprawy przydomowej
copyright © by Marek Snowarski