fot. 101119-5644 (890×833) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 101005-2
przekrój przez dolną część pędu głównego
z zielnika, po namoczeniu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Equisetum variegatum (skrzyp pstry)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.10.2010, Bieszczady, Wołosate
copyright © by Marek Snowarski