fot. 110130-6521_v2 (803×591) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swB_6
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Plantago intermedia (babka wielonasienna)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski