znalezisko 20100000.swT_1.10 - Chamomilla recutita (rumianek pospolity) (leg. det. Marek Snowarski)
siewka i rozwój
101204-5783
Chamomilla recutita (rumianek pospolity)
siewka
101209-5907_v3
Chamomilla recutita (rumianek pospolity)
siewka
110103-6246
Chamomilla recutita (rumianek pospolity)
koszyczek kwiatowy · 3D||
110103-6248
Chamomilla recutita (rumianek pospolity)
przekrój przez koszyczek kwiatowy · 3D||
110107-6298
Chamomilla recutita (rumianek pospolity)
koszyczki
110117-6401
Chamomilla recutita (rumianek pospolity)
pokrój