fot. 110629-1632 (906×547) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110629-15 XL
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anchusa arvensis (farbownik polny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.06.2011, Wrocław, ul. Wojska Polskiego
copyright © by Marek Snowarski