fot. 111012-7011 (842×620) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 111012-2c
dolna część pędów; z lewej przymiotno białe północne (Erigeron annuus ssp. septentrionalis) ; z prawej przymiotno białe typowe (Erigeron annuus ssp. annuus)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erigeron annuus ssp. septentrionalis (przymiotno białe północne)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.10.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski