fot. 111012-7011_v2 (817×667) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 111012-3c
dolna część pędu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Erigeron annuus ssp. annuus (przymiotno białe typowe)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.10.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski