fot. 111022-7317A (913×1458) — copyright © by Marek Snowarski
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Buxus sempervirens (bukszpan zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 6.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.10.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski