fot. 120101-8065 (417×822) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120715-4
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cornus alba (dereń biały)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.01.2012, Park w Leśnicy, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski